top of page
Search
  • Writer's pictureconsultorsvilaseca

Més que un projecte per a l'hidrogen verd

Updated: Mar 17, 2023

El següent article publicat a La Vanguardia aquest 4 de desembre passat, de la mà de l'aportació del nostre CEO Oriol Vilaseca, ens parla d'una proposta de mercat i un projecte de futur, en què les biorrefineries de química verda i circular són el principal protagonista.

La Vanguardia
.pdf
Download PDF • 1.00MB

Gràcies al potencial geoestratègic de la conca mediterrània i el corredor de l'Ebre, el port de Barcelona es presenta com un punt neuràlgic a la nova estructura energètica europea, com a hub per a la producció i distribució d'hidrogen verd, amb un cost reduït respecte a països del nord d'Europa.


Per això requereix l'alineació de 4 factors perquè aquest vector energètic pugui no ser només una iniciativa:

  • El desplegament de les energies renovables a gran escala

  • El desenvolupament i la millora de les tecnologies de producció d'hidrogen verd i els seus derivats

  • La construcció d'infraestructures eficients per al seu emmagatzematge

  • La generació d'un mercat madur que faci que l'hidrogen verd pugui ser competitiu respecte a altres solucions energètiques menys sostenibles i que no permeten el trencament definitiu amb la dependència de combustibles fòssils d'origen extracomunitari.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page