top of page
3.png
LOGOTRANSPARENT.png

I+D+i

l Investigación, Desarrollo e Innovación 

Uno de los objetivos de nuestra consultoría es la formación permanente de la investigación y la innovación. por eso ofrecemos las soluciones más innovadoras y adecuadas a las necesidades actuales, pero también pensando en las que tendrán nuestros clientes en el futuro.

ESTUDIOS TÉCNICOS

Interfacial properties of industrial relevant fluids. Treball final màster. 

(TESINA) ICMAB-CSIC UAB 

2007-2008.

 

Estudi de la solubilitat del CO2  en éters poliols i cetones.

ICMAB-CSIC

Febrer-juliol 2004.

 

Estudi per a la monitorització de l’aire després dels atemptats de 11-S AL WTC.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Febrer-juliol 2004.

 

Projecte construcció d’una planta d’obtenció de penicilina-G.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Setembre 2003-febrer 2004.

 

Càlcul i disseny del sistema de drenatge d’aigües pluvials del dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció del Papiol (pedrera Santa Teresa nº 405).

UTE GTR-TERSA-GRC

Juliol-octubre 2003.

 

Estudi per la monitorització i control de la contaminació ambiental d’una planta de ciment.

Universitat Rovira i Virgili (URV)

2002.

 

Estudi per a la construcció d’una planta d’obtenció de cumè, Tarragona. 

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Setembre 2002-juny 2003.

 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

 

Interfacial properties of industrial relevant fluids. Treball final màster (TESINA) ICMAB-CSIC.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 2007-2008.

 

Molecular mdeling of interfacial properties of industrial relevant fluids.

Universitat Autònoma de Barcelona, BELLATERRA, 23rd July 2012.

In partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY.

Under the supervision Prof. Dr. Lourdes F. Vega  and Dr. Felix Llovell  for the public defense by Oriol Vilaseca i Vidal. 

 

Understnding the Role of Intermolecular Forces in Molecular-Based Equations of State: 20 Years of the Soft-SAFT Equation. November 2017. 

F Llovell, FJ Blas, O Vilaseca, JAP Coutinho, Jordi Torné.

 

Modeling ionic liquids and the solubility of gases in them: recent advances and perspectives

Fluid Phase Equilibria 294 (1-2), 15-30.

LF Vega, O Vilaseca, F Llovell, JS Andreu.

 

Modeling complex associating mixtures with [C n-mim][Tf2N] ionic liquids: Predictions from the soft-SAFT equation.

The Journal of Physical Chemistry B 115 (15), 4387-4398.

F Llovell, E Valente, O Vilaseca, LF Vega.

 

Direct calculation of interfacial properties of fluids close to the critical region by a molecular-based equation of state.

Fluid Phase Equilibria 306 (1), 4-14.

O Vilaseca, LF Vega.

 

Thermodynamic modeling of imidazolium-based ionic liquids with the [PF6]− anion for separation purposes

Separation Science and Technology 47 (2), 399-410.

F Llovell, O Vilaseca, LF Vega.

 

Phase equilibria, surface tensions and heat capacities of hydrofluorocarbons and their mixtures including the critical region.

The Journal of Supercritical Fluids 55 (2), 755-768.

O Vilaseca, F Llovell, J Yustos, RM Marcos, LF Vega.

 

Water+ 1-alkanol systems: Modeling the phase, interface and viscosity properties.

Fluid Phase Equilibria 360, 367-378.

F Llovell, O Vilaseca, N Jung, LF Vega.

 

Using Molecular Modelling Tools to Understand the Thermodynamic Behaviour of Ionic Liquids.

Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches, 303-328.

LF Vega, O Vilaseca, E Valente, JS Andreu, F Llovell, RM Marcos

 

One of the challenges in these theoretical approaches is to make them as general as possible, reproducing several features of ionic liquids and, in particular, their …

LF Vega, F Llovell, MB Oliveira, O Vilaseca, RM Marcos.

 

Inhomogeneous density theories coupled into a molecular equation of state for the description of the fluid-fluid interface.

F Llovell, O Vilaseca, LF Vega.

 

Thermodynamic Study of Ionic Liquids and Their Mixtures for Separation and Extraction Processes Using the Soft-SAFT EoS.

E Valente, F Llovell, O Vilaseca, R Marcos, LF Vega.

 

Thermodynamic Modeling of the Solubility of Supercritical CO2 and Other Gases on Ionic Liquids with the soft-SAFT Equation of State.

F Llovell, M Belo, O Vilaseca, JAP Coutinho, LF Vega.

 

How Molecular Modelling Tools Can Help in Mitigating Climate Change.

Molecular Modeling and Simulations. 2021

LF Vega,WA Fouad, F Llovell, L Pereira, O Vilaseca 

 

 

CONGRESOS CIENTÍFICOS

 

Workshop on Electrostatic Effects in SoftMatter: Bringing Experiments, Theory and Simulation Together”. Member of the Organizing Committee. 

Oriol Vilaseca i Vidal.

SoftMatter 2008. MATGAS and ICMAB-CSIC. Campus Bellaterra (Barcelona). April 10th-11st 2008.

 

Predicting the behavior of Interfacial Properties of Binary Mixtures by a Molecular Modeling Approach. 

L.F.Vega, Andrés Mejía, Oriol Vilaseca. 

Invited lecture in the 17th Symposium on Thermophysical Properties Boulder CO (USA). June 21st-26th 2009.

 

Phase and interface behavior of pure compounds and binary mixtures with soft-SAFT coupled with Density Gradient Theory. 

Oriol Vilaseca, Rosa M. Marcos, and Lourdes F. Vega.

Panel. XVI Congreso de Física Estadística. Huelva, 10 – 12 de Septiembre de 2009.

 

Phase and interface behavior of pure compounds and binary mixtures with soft-SAFT coupled with Density Gradient Theory. 

Oriol Vilaseca. 

II Jornadas de Jóvenes Investigadores en Física Atómica y Molecular. Barcelona, 21 – 22 Enero 2010.

 

“20 years of the SAFT equation: recent advances and challenges”. Organizing Committee.

Oriol Vilaseca i Vidal. 

MATGAS, CSIC and the Imperial College (London), September 19th -21st, 2010, Barcelona, Spain.

 

Critical, interfacial and surface properties of ionic liquids by a molecular-based equation of state FISES. Study of Interfacial Phenomena, Viscosity and Derivative Properties of Common.

Oriol Vilaseca i Vidal. 

Ionic Liquids with the soft-SAFT Equation of State. 12 AICHE Annual Meeting Pittsburgh, 2012 , Philadelphia, USA.

bottom of page