top of page
3.png
LOGOTRANSPARENT.png

R+D+i

Investigació, Desenvolupament i Innovació 

Un dels objectius de la nostra consultoria és la formació permanent de la investigació i la innovació. per això oferim les solucions més innovadores i adequades a les necessitats actuals, però també pensant en què tindran els nostres clients en el futur.

ESTUDIS TÈCNICS

Interfacial properties of industrial relevant fluids. Treball final màster. 

(TESINA) ICMAB-CSIC UAB 

2007-2008.

 

Estudi de la solubilitat del CO2  en èters poliols i cetons.

ICMAB-CSIC

Febrer-juliol 2004.

 

Estudi per a la monitorització de l'aire després dels atemptats d'11-S AL WTC.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Febrer-juliol 2004.

 

Projecte construcció d'una planta d'obtenció de penicil·lina-G.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Setembre 2003-febrer 2004.

 

Càlcul i disseny del sistema de drenatge d'aigües pluvials del dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció del Papiol (canera Santa Teresa núm. 405).

UTE GTR-TERSA-GRC

Juliol-octubre 2003.

 

Estudi per a la monitorització i control de la contaminació ambiental d'una planta de ciment.

Universitat Rovira i Virgili (URV)

2002.

 

Estudi per a la construcció d'una planta d'obtenció de cumè, Tarragona. 

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Setembre 2002-juny 2003.

 

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 

Interfacial properties of industrial relevant fluids. Treball final màster (TESINA) ICMAB-CSIC.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 2007-2008.

 

Molecular mdeling of interfacial properties of industrial relevant fluids.

Universitat Autònoma de Barcelona, BELLATERRA, 23 de juliol de 2012.

In partial fulfillment de requeriments per degree DOCTOR OF PHILOSOPHY.

Under the supervision Prof. Dr. Lourdes F. Vega  and Dr. Felix Llovell 136bad5cf58d_

 

Understnding the Role of Intermolecular Forces in Molecular-Based Equations of State: 20 Years of the Soft-SAFT Equation. November 2017. 

F Llovell, FJ Blas, O Vilaseca, JAP Coutinho, Jordi Torné.

 

Modelatge iònic líquids i la solubilitat de gasos en them: recent advances and perspectives

Fluid Phase Equilibria 294 (1-2), 15-30.

LF Vega, Vilaseca, Llovell, JS Andreu.

 

Modeling complex associating mixtures with [C n-mim][Tf2N] ionic liquids: Predictions from the soft-SAFT equation.

The Journal of Physical Chemistry B 115 (15), 4387-4398.

F Llovell, E Valent, O Vilaseca, LF Vega.

 

Direct calculation of interfacial properties of fluids close to the critical region by molecular-based equation of state.

Fluid Phase Equilibria 306 (1), 4-14.

O Vilaseca, LF Vega.

 

Thermodynamic modelatge d'imidazolium-based ionic líquids with [PF6]− anion for separation purposes

Separation Science and Technology 47 (2), 399-410.

F Llovell, O Vilaseca, LF Vega.

 

Phase equilibria, surface tensions i capacitats d'hydrofluorocarbons i les mixtures que inclouen la critical region.

The Journal of Supercritical Fluids 55 (2), 755-768.

O Vilaseca, F Llovell, J Yustos, RM Marcos, LF Vega.

 

Water+ 1-alkanol systems: Modeling the phase, interface and viscosity properties.

Fluid Phase Equilibria 360, 367-378.

F Llovell, O Vilaseca, N Jung, LF Vega.

 

Using Molecular Modeling Tools per Understand the Thermodynamic Behaviour of Ionic Liquids.

Ionic Liquids: Theory, Properties, New Approaches, 303-328.

LF Vega, O Vilaseca, E Valent, JS Andreu, F Llovell, RM Marcos

 

One de les xifres de les teoreticals approaches són les generals de les possibles, reproduint several features de ionic líquids i, en particular, les …

LF Vega, Llovell, MB Oliveira, O Vilaseca, RM Marc.

 

Inhomogeneous density theories coupled into a molecular equation of state for description of the fluid-fluid interface.

F Llovell, O Vilaseca, LF Vega.

 

Thermodynamic Study of Ionic Liquids and Ther Mixtures for Separation and Extraction Processes Using the Soft-SAFT EoS.

E Valent, F Llovell, O Vilaseca, R Marcos, LF Vega.

 

Thermodynamic Modeling de la Solubility de Supercritical CO2 i altres gasos en Ionic Liquids with el soft-SAFT Equation of State.

F Llovell, M Belo, O Vilaseca, JAP Coutinho, LF Vega.

 

How Molecular Modeling Tools Can Help in Mitigating Climate Change.

Molecular Modeling and Simulations. 2021

LF Vega, WA Fouad, Llovell, L Pereira, O Vilaseca 

 

 

CONGRESSOS CIENTÍFICS

 

Workshop on Electrostatic Effects in SoftMatter: Bringing Experiments, Theory and Simulation Together”. Member of the Organizing Committee. 

Oriol Vilaseca i Vidal.

SoftMatter 2008. MATGAS and ICMAB-CSIC. Campus Bellaterra (Barcelona). April 10th-11st 2008.

 

Predicting the behavior of Interfacial Properties of Binary Mixtures by Molecular Modeling Approach. 

LFVega, Andrés Mejía, Oriol Vilaseca. 

Convidada lectura en 17th Symposium on Thermophysical Properties Boulder CO (USA). June 21st-26th 2009.

 

Phase and interface behavior of pure compounds and binary mixtures with soft-SAFT coupled with Density Gradient Theory. 

Oriol Vilaseca, Rosa M. Marcos, i Lourdes F. Vega.

Panell. XVI Congrés de Física Estadística. Huelva, 10 – 12 de setembre de 2009.

 

Phase and interface behavior of pure compounds and binary mixtures with soft-SAFT coupled with Density Gradient Theory. 

Oriol Vilaseca. 

II Jornades de Joves Investigadors en Física Atòmica i Molecular. Barcelona, 21 – 22 Gener 2010.

 

"20 years of the SAFT equation: recent advances and challenges". Organizing Committee.

Oriol Vilaseca i Vidal. 

MATGAS, CSIC i Imperial College (London), September 19th -21st, 2010, Barcelona, Spain.

 

Critical, interfacial and surface properties of ionic liquids per molecular-based equation of state FISES. Study of Interfacial Phenomena, Viscosity and Derivative Properties of Common.

Oriol Vilaseca i Vidal. 

Ionic Liquids with the soft-SAFT Equation of State. 12 AICHE Annual Meeting Pittsburgh, 2012, Philadelphia, USA.

bottom of page