top of page
7.png
LOGOTRANSPARENT.png

POLÍTICA

l Compromís amb la Qualitat i el Medi Ambient 

El propòsit de Vilaseca Consultors és participar en la construcció de canvis positius i persistents arreu del món. Ajudem als nostres clients a millorar les seves activitats amb les nostres solucions tècniques i professionals de manera personalitzada, segura i sostenible mitjançant una consultoria estratègica.

 

La visió de Vilaseca Consultors és poder ser una empresa referent en àrees de futur, com ho són la sostenibilitat, l’economia circular, les energies renovables i el modelatge i disseny de processos i instal·lacions per a l'obtenció de noves fonts d'energia verda, com l’hidrogen verd o els ecocombustibles obtinguts a partir de la biomassa i els residus.

 

Reflectim els nostres valors a totes les nostres activitats, de forma global.

 

Són una part integral del nostre negoci i ens ajuden a destacar sobre els nostres competidors. Són la base dels nostres mètodes i orientació empresarial. Més que paraules, els nostres valors són:

 

Som APASSIONATS, valorem la DETERMINACIÓ, treballem en EQUIP,

marquem la DIFERÈNCIA, i DISFRUTEM amb el nostre trerball.


 

Per això, la direcció de Vilaseca Consultors ha desenvolupat i implantat un sistema de gestió que li permet assegurar la qualitat dels seus serveis i protegir el medi ambient.

 

En conseqüència, Vilaseca Consultors adquireix els següents compromisos amb la societat, els seus clients i els seus treballadors:

01

Complir amb els requisits legals i la normativa aplicable a les seves activitats, així com amb altres compromisos voluntaris subscrits

02

Complir amb els compromisos subscrits amb els nostres clients de manera satisfactòria. 

03

Establir els controls necessaris per assegurar la qualitat dels nostres serveis i minimitzar la incidència sobre el medi ambient de les nostres activitats. 

04

Assegurar la millora contínua del sistema de gestió, establint objectius concrets per augmentar la qualitat dels nostres serveis i reduir l' impacte ambiental de les nostres activitats.

05

Promoure la consulta i la participació dels treballadors en la gestió de la qualitat i del medi ambient. 

06

Difondre aquests compromisos en l' organització i involucrar el personal en la seva consecució.

07

Establir un compromís per a la protecció del medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació, i l'ús sostenible de recursos. 

Aquests compromisos s' articulen segons els principis i mètodes establerts per la legislació vigent i les normes de referència. Es concreten en programes i procediments escrits que són ratificats i fomentats per la Direcció de Vilaseca Consultors.

 

Vilaseca Consultors també es compromet a promoure i garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la no discriminació en l'accés a l'ocupació i la prevenció, atenció i erradicació de l’assetjament sexual i laboral, sempre en defensa dels drets humans.

 

Aquesta política és coneguda, comunicada i entesa pel personal, i és difosa a través de la pàgina web de l'organització juntament amb els diferents certificats, per a totes aquelles parts interessades que vulguin conèixer la política i l' abast del sistema.

 

Tot i que la responsabilitat correspon a Direcció de Vilaseca Consultors, aquesta demana la màxima col·laboració dels treballadors ja que, com a millors coneixedors del seu lloc de treball, són ells els que millor poden assenyalar les deficiències i les opcions de millora en les seves comeses i llocs de treball.


Oriol Vilaseca y Vidal
Director General de VILASECA CONSULTORS. 

12/04/2023

bottom of page